huid

Littekens

Esthetische behandeling

Littekens kunnen voorkomen op verschillende plaatsen van het lichaam. Naargelang de localisatie en het aspect van het litteken is een litteken voor een patiënt vaak een bron van frustatie en ergernis. Vaak zal dit, indien op een vrij zichtbare plek, leiden tot een verlies aan zelfvertrouwen.

In zijn praktijk zal Dr. Rogge aandacht schenken aan zowel het fysisch als psychologisch aspect van littekens.

Voor patiënten die een ingreep zullen ondergaan zal Dr. Rogge met zijn team veel aandacht besteden aan het opstellen van een individueel littekenpreventieprogramma met de huidige middelen die wetenschappelijk bewezen hebben een positief impact te hebben op littekenmaturatie.

Patiënten zullen dan ook goed opgevolgd worden en elke preventieve littekenbehandeling zal eventueel aangepast worden, indien nodig.

Voor patiënten die Dr. Rogge consulteren omwille van een problematisch litteken zal Dr. Rogge, na een grondig klinisch onderzoek en anamnese, een littekencorrectie of littekenverbetering voorstellen. De methodes die hierbij gebruikt zullen worden, kunnen sterk verschillen van patiënt tot patiënt. Veel hangt af van het aspect van het litteken, alsook de plaats waar het litteken zich bevindt. Ook de oorzaak van het litteken is belangrijk.

Dr. Rogge beschikt als plastische chirurg over verschillende chirurgische technieken om een littekencorrectie uit te voeren. Gezien de goede resultaten die behaald kunnen worden met specifieke lasertechnologie zal een geïndividualiseerde laserbehandeling voorgeschreven worden voor patiënten met problematische littekens. Vaak wordt immers gebruikt gemaakt van verschillende sessies met de gefractioneerde lasertechnologie. Bovendien zullen ook medical needling en specifieke medische crèmes gebruikt worden om de littekenkwaliteit te verbeteren.

Gezien de vele behandelingsmodaliteiten zal Dr. Rogge voor elke patiënt een individueel programma opstellen om de beste resultaten te behalen.

Voor littekenverbetering is het belangrijk de nadruk te leggen op het feit dat een positieve evolutie wordt bekomen na meerdere sessies en het moeilijk is om met 1 behandeling een littekenverbetering te bekomen. Het is dan ook essentieel dat patiënten goed de gegeven richtlijnen opvolgen en het gepersonaliseerd behandelingsschema respecteren.