Dr. Fabrice Rogge

Plastisch Chirurg

Esthetische en reconstructieve plastische chirurgie zijn bij uitstek chirurgische disciplines waar patiënt en chirurg in wederzijds respect samen beslissingen nemen om na een ingreep of behandeling een resultaat te bekomen dat overeenstemt met de verwachtingen van zowel patiënt als chirurg.

Het is dan de visie van Dr. Rogge dat een correct verwachtingspatroon voor elke patiënt essentieel is om de meest toepasselijke ingreep of behandeling te kiezen. Dankzij de vooruitgang van de technologie en continue verbetering van technieken is het vaak moeilijk voor een patiënt om te weten wat de beste behandeling is voor zijn/haar probleem.

Door steeds te kiezen voor de meest veilige en efficiënte methodes en materialen zal Dr. Rogge steeds ruim de tijd nemen om u de verschillende mogelijkheden uit te leggen en zowel uw gids als partner zijn voor, tijdens en na de ingreep of behandeling. Elke patiënt heeft andere fysische kenmerken en een andere levenssituatie waarmee rekening gehouden moet worden. Een patiënt is uniek en zo is dan ook elke plastisch chirurgische ingreep.

Dr. Rogge behaalde zijn erkenning als plastische chirurg met de grootste onderscheiding en werkte gedurende meerdere jaren in het buitenland in topcentra om voor elk van zijn patiënten de beste strategie te kunnen plannen en de best mogelijke resultaten te kunnen bekomen.

Samen met zijn team zal hij er steeds op toezien dat veiligheid, beschikbaarheid en een zeer goede communicatie een prioriteit blijven voor al zijn patiënten.

Lees meer

3D Simulatie

Als expert en pionier in de 3D simulatietechnologie zal Dr. Rogge u een behandeling beter kunnen uitleggen door het effect ervan op uw eigen lichaam te tonen.

Deze innoverende technologie werd recent in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Als één van de eerste plastisch chirurgen in Europa gebruikt Dr. Rogge deze technologie voor zijn patiënten . Na het nemen van een 3D beeld kan Dr. Rogge dit beeld in alle invalshoeken bekijken en bestuderen. Dit laat toe om op een volledig innoverende manier uw ingreep te plannen.

Nadien zal hij ook het resultaat van een ingreep kunnen simuleren en samen met u in detail bespreken.

Lees meer