3D Simulatie

U had altijd graag geweten hoe u eruit zou zien na een neuscorrectie? Hoe zou uw lichaam eruitzien na een borstvergroting en welk volume is eigenlijk uw ideaal? Kan liposculptuur het boogde resultaat geven ter hoogte van uw dijen?

Als expert en pionier in de 3D simulatietechnologie zal Dr. Rogge u een behandeling beter kunnen uitleggen door het effect ervan op uw eigen lichaam te tonen.

Deze innoverende technologie werd recent in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Als één van de eerste plastisch chirurgen in Europa gebruikt Dr. Rogge deze technologie voor zijn patiënten.

Dr. Rogge voert 3D simulatie uit voor patiënt

Na het nemen van een 3D beeld kan Dr. Rogge dit beeld in alle invalshoeken bekijken en bestuderen. Dit laat toe om op een volledig innoverende manier uw ingreep te plannen.

Nadien zal hij ook het resultaat van een ingreep kunnen simuleren en samen met u in detail bespreken.

Wat is 3D simulatie?

Door veel voorafgaand onderzoek en evolutie van de technologie bestaat vandaag de mogelijkheid om esthetische en reconstructieve chirurgie naar een nog hoger niveau te brengen.

Door gebruik te maken van een nieuw beeldverwerkingstechnologie zal in het 3D labo van Dr. Rogge een beeld genomen worden van uw lichaam in drie dimensies (3D). Dit beeld wordt dan digitaal opgeslaan, ‘keypoints’ van het lichaamsdeel aangeduid en het geheel bewerkt op de computer zodat specifieke ingrepen gesimuleerd kunnen worden.

Het simuleren van het postoperatieve resultaat gebeurt steeds door Dr. Rogge zelf zodat een realistisch beeld wordt weergegeven.  Het verwerkt beeld dat verkregen wordt is ook in drie dimensies te zien wat essentieel is aangezien ‘volumes’ en ‘contouren’ van groot belang zijn.

Dr. Rogge begeleidt patiënt voor 3D simulatie, plastische chirurgie

Wat zijn de voordelen voor patiënt en chirurg?

De voordelen van deze innovatie zijn :

  • de chirurg kan samen met de patiënt de mogelijke resultaten van een toekomstige ingreep bespreken
  • de patiënt krijgt beter inzicht in de impact van verschillende technieken op een eventueel eindresultaat
  • de patiënt kan inspraak hebben in het beoogde resultaat
  • de chirurg kan tijdens de ingreep het 3D beeld als gids gebruiken en zijn technieken aanpassen
  • de chirurg zal zijn ingreep beter kunnen plannen
  • irrealistische verwachtingen van de patiënt kunnen nog beter in kaart gebracht en bijgestuurd worden

Het systeem is nu toepasbaar voor het grootste deel van de esthetische ingrepen en behandelingen alsook en deel van de reconstructieve ingrepen.

Waarom is 3D simulatie zo waardevol?

De chirugische discipline ‘plastische heelkunde’  bestaat hoofdzakelijk uit reconstructieve chirurgie en esthetische chirurgie. Beide domeinen zijn gericht op het herstellen van lichaamsdelen die afwijken van het normale of gewijzigd zijn door de tijd.  Beide disciplines zijn zeer sterk gericht op het visuele en uitwendige aspect van het lichaam. Dit heeft als gevolg dat patienten het werk van de chirurg ‘zien’ en details van heel groot belang zijn.

Tijdens een ingreep zal een plastisch chirurg weefsels remodeleren en bewerken om een zo natuurlijk mogelijk resultaat en verbetering te bekomen. Zo zal de chirurg bepaalde beslissingen nemen die een grote impact hebben op het eindresultaat en het visuele zullen beinvloeden. Voor een groot deel is dit een subjectief en persoonlijk gegeven. Een goed plastisch chirurg zal dan ook de tijd nemen om de patiënten te ‘verstaan’ en trachten het door de patiënt beoogde resultaat zoveel mogelijk te benaderen.

Dankzij de 3D technologie zal Dr. Rogge nog beter kunnen begrijpen wat uw wensen zijn en op welke manier men dit kan verwezenlijken.

Voor welke ingrepen kan een 3D simulatie van het resultaat uitgevoerd worden?

Borstvergroting

Bij een borstvergroting zal het resultaat sterk afhangen van het volume alsook de vorm van het implantaat. Tot heden was de enige manier om inzicht te geven in de verschillen foto’s tonen van andere patiënten of een uitwendige proefimplantaat te plaatsen in een speciale BH. Uiteraard is elk lichaam verschillend en is het daarom voor patiënten net zo moeilijk om zich te kunnen voorstellen wat een bepaald volume op hun lichaam als resultaat zou geven. Dankzij de 3D simulatie technologie zal Dr. Rogge kunnen tonen wat een bepaald volume of implantaatvorm op uw lichaam als resultaat zal geven. Het beeld kan bovendien in alle richtingen gedraaid worden waardoor u een zeer duidelijk zicht krijgt op hoe u eruit zou zien na een borstvergroting. Gezien de grote voordelen van de 3D simulatie, zal Dr. Rogge uitvoerig de tijd nemen om bij een borstvergroting de verschillende volumes en vormen te overlopen met de patiënten, zodanig dat de verwachtingen van de patiënt maximaal kunnen ingelost worden.

Lees meer over borstvergroting

Aangezichtsverjonging

Om een aangezichtsverjonging te bekomen zijn heel veel verschillende methoden mogelijk. Gaande van een eenvoudige filler tot een uitgebreide face- en neklift. Afhankelijk van de graad van verzakking van de weefsels en kwaliteit van uw huid zal Dr. Rogge een voorstel maken om een mooi natuurlijke verfrissing te verkrijgen ter hoogte van het gelaat. Dankzij de 3D simulatie technologie kan hij ook aantonen wat de impact zal zijn van verschillende technieken en u meer inzicht geven in de resultaten die ermee bereikt kunnen worden. Specifiek voor gelaatsverjonging is Dr. Rogge overtuigd dat een goed geïnformeerde patiënt de juiste beslissing zal nemen. Dankzij de 3D technologie zal u duidelijk zicht krijgen op wat mogelijk is en met welke techniek dit te bereiken is.

Neuscorrecties

De 3D simulatie technologie is eigenlijk ontwikkeld aan de hand van het simuleren van een neuscorrectie. Specifiek bij een neuscorrectie geldt dat de chirurg heel veel vrijheid heeft om een bepaalde beslissing te nemen en het resultaat te beïnvloeden. Daarom is het ook zeer belangrijk dat de patiënt goed kan uitleggen wat zijn/haar verwachtingen zijn. Dit is echter zeer moeilijk uit te leggen aan de hand van foto’s of voor een spiegel.

Dankzij 3D simulatie zal Dr. Rogge de neuscorrectie in verschillende stappen kunnen uitleggen op uw aangezicht en zal u ook inspraak hebben in wat voor u ideaal is. Samen wordt dan een ideaal resultaat naar voor geschoven dat Dr. Rogge als leidraad zal gebruiken tijdens de ingreep. Uiteraard is het zo dat wat op 3D gesimuleerd wordt nog technisch haalbaar moet zijn, maar tijdens de consultatie zal Dr. Rogge hierop bijsturen als nodig. Op die manier heeft u een duidelijk en correct verwachtingspatroon wat essentieel is voor esthetische ingrepen.

Ook voor de chirurg is de 3D technologie een hulpmiddel om vertrouwd te worden met de specifieke vorm van elke neus om een zo optimaal werk te kunnen leveren.

3D simulatie voor elk onderdeel van uw neus:

De neustip – Een van de moeilijke zaken om in te zien op standaard fotografieën is hoe veranderingen van de neustip uitgebalanceerd moeten worden met de neusbrug en de neusvleugels.  Aan de hand van de 3D technologie kunnen veranderingen gradueel getoond worden en wordt het principe van evenwicht duidelijker.

De neusbrug – De omgeving van de neusbrug is vaak asymmetrisch en zonder 3D beelden is het moeilijk om te zien hoe de neusbrug de wangen tegemoet komt omdat dit verschillend is links en rechts.

Het 3D beeld kan in alle richtingen gedraaid worden zodat het gemakkelijker wordt om in te zien hoe uitgebreid de versmalling of verbreding moet zijn.

Neusbasis en neusvleugels – Ook hier vergemakkelijkt de 3D technologie het schatten van de breedte van de neusbasis en de neusvleugels. Dit is het gevolg van het feit dat we in tegenstelling tot standaard foto’s het beeld kunnen draaien in de richting die we willen om zo een optimaal beeld te krijgen op de neusbasis.

Lengte – De 3D technologie is hier van belang aangezien het de mogelijkheid biedt accurate afmetingen te maken van uw neus in relatie met uw aangezicht. Dit laat Dr. Rogge toe om gedurende de operatie na te gaan of de graad van aanpassing overeenkomt met de andere veranderingen van de neus.  Bij verkorting van de neus komt er bij veel patiënten een zelfde vrees voor, namelijk dat de neusgaten zichtbaar zouden worden omdat de neustip omhoog zou getrokken worden. Door een lengte-aanpassing van uw neus te simuleren in 3D zal u beter begrijpen welk impact dit heeft op het eindresultaat.

Lees meer over neuscorrectie

Liposculptuur

Voor liposculptuur geldt dat hele mooie resultaten kunnen behaald worden maar dat er zoals bij elke techniek ook bepaalde beperkingen zijn. Dr. Rogge zal met zijn 3D simulatie mooi in beeld kunnen brengen wat een realistisch resultaat zou zijn na een liposculptuur. Specifiek voor een liposculptuur en bodycontouring ingrepen geldt dat 3D technologie laat zien wat mogelijk is maar dat de component van het zich fysisch beter voelen (in kleren passen…) uiteraard niet kan aangetoond worden en door de patiënt zal aangevoeld worden na de ingreep. Toch is het zeer interessant om dankzij het bewegend beeld vanuit verschillende hoeken te kunnen tonen wat het resultaat van een liposculptuur zou zijn.

Lees meer over liposculptuur

Buikwandcorrecties

Buikwandcorrecties bestaan hoofdzakelijk uit het verwijderen van overtollige huid en ook uit het aanspannen van de buikwand die uitgerokken is na gewichtstoenamen of zwangerschappen. Met gewone foto’s is het heel moeilijk om aan te tonen wat behaald kan worden als resultaat. Ook voor buikwandcorrecties geldt dat een zeer grote verbetering gebracht kan worden zowel ter hoogte van de huid als van de buikwand maar dat voor elke patiënt een bepaald resultaat realistisch haalbaar is. Door dit te simuleren in 3D zal u kunnen inzien wat haalbaar is voor bij uw lichaam en met de juiste ingreep eventueel laten uitvoeren.

Lees meer over buikwandcorrectie

Kincorrecties

Voor kincorrecties geldt dat het een ingreep is die een aangezicht terug meer in evenwicht kan brengen en dus aantrekkelijker maakt. Vaak wordt een kincorrectie uitgevoerd samen met een neuscorrectie. De 3D simulatie technologie laat toe om mooi in beeld te brengen wat de impact zou zijn van een kinimplantaat en hoe dit uw aangezicht in evenwicht zal brengen. Door het beeld te kunnen draaien en vanuit verschillende invalshoeken te kunnen bekijken, zal de patiënt duidelijk inzicht kunnen verkrijgen in het resultaat dat behaald kan worden en uiteindelijk ook beslissen voor welk volume van kinimplantaat best gekozen wordt.

Lees meer over kincorrecties

Borstvergroting met borstlift

Voor deze gecombineerde ingreep die vaak wordt uitgevoerd bij patiënten waarbij er volume is verloren ter hoogte van de borsten en ook een uitzakken van de borsten, geldt dat er vaak een implantaat geplaatst wordt gecombineerd met een liftprocedure. Dankzij 3D technologie kan aan patiënten  heel goed aangetoond worden waarom een lift ook nodig zou zijn.

Lees meer over borstvergroting met borstlift

Laserbehandelingen

Ook voor laserbehandelingen is 3D technologie zeer performant om aan te tonen wat het effect zou zijn van een laserbehandeling. Het effect op pigmentvlekken, het vervagen van rimpels kan op een realistische manier gesimuleerd worden waardoor patiënten ook aanvoelen of een laserbehandeling voor hen de ideale behandeling is.

Lees meer over laserbehandelingen

Minder invasieve behandelingen (Botulinetoxine, Filler, VPL)

Tot nu toe werd 3D-technologie meer gebruikt om grotere ingrepen te simuleren. Het is de ervaring van Dr. Rogge dat ook voor behandelingen zoals antirimpelbehandeling met botulinetoxine, Filler, Intens Licht behandelingen de patiënt kan inschatten wat het resultaat zou zijn van een behandeling. Op die manier is het verwachtingspatroon correct en zullen de patiënten goed geïnformeerd een behandeling laten uitvoeren.

Lees meer over esthetische behandelingen