gezicht

Draadlift

Niet-chirurgische facelift

Esthetische behandeling

Een suspensiedraadlift is een minimaal, invasieve, chirurgische techniek waarbij speciale suspensiedraden gebruikt worden om weefsels ter hoogte van het aangezicht hun oorspronkelijke positie terug te geven.

De suspensiedraden zijn gemaakt uit polypropyleen, een materiaal dat zeer biocompatibel is met het menselijk lichaam en reeds heel lang gebruikt wordt in de chirurgie. Op de polypropyleendraad zitten acht à tien kleine kegeltjes van verteerbaar materiaal (Polyglycolic Acid).

Deze kegeltjes geven de mogelijkheid om tractie te geven op het weefsel, waardoor een suspensie wordt gecreëerd van die weefsels gedurende de eerste weken tot maanden. Nadien zal, dankzij de fibreuze reactie rondom de kegeltjes, een stabiele suspensie bekomen worden, zelfs na het verteren deze kegeltjes (ongeveer na een jaar).

De suspensiedraadlift is een ideale techniek voor:

  • jongere patiënten die de eerste tekenen van veroudering vertonen ter hoogte van het aangezicht door het verzakken van de weefsels;
  • patiënten die reeds een facelift hebben ondergaan en, op een minimale invasieve manier, het gelaat terug willen opfrissen;
  • patiënten die geen uitgebreide faceliftprocedure wensen te ondergaan, maar een minder invasieve ingreep onder lokale verdoving verkiezen.

De grote voordelen van de suspensiedraadlift zijn het weinig invasieve karakter van de ingreep en de mogelijkheid om onder lokale verdoving te werken. Patiënten kunnen dezelfde dag nog naar huis. Ook de herstelfase verloopt sneller dan bij een klassieke facelift.

Vragen over Suspensiedraadlift