vragen

Wat zijn de risico’s en complicaties van een draadlift?

Het voordeel van de techniek is dat het de klassieke risico’s van aangezichtsverjonging vermijdt. De risico’s en complicaties zijn dan ook gering en meestal van tijdelijke aard. Door gebruik te maken van speciale, weinig traumatiserende naalden is de kans op een blauwe plek en hematoom zeer gering, hoewel dit nooit voor 100% kan uitgesloten worden. Infecties zijn, zoals bij elke ingreep, mogelijk, maar door op een zeer steriele manier te werken en antibiotica te voorzien, wordt het risico bijna tot 0 herleid. Pijn ter hoogte van de slaapstreek kan aanwezig zijn, maar verdwijnt in de eerste dagen na de procedure. Kleine plooitjes ter hoogte van de huid zullen spontaan verdwijnen en kunnen tot twee weken na de ingreep met een lichte massage weggewerkt worden. Indien zich een blauwe plek voordoet, zal dit in de eerste dagen volledig verdwijnen.