Prijzen

Kostprijs van een plastische ingreep

In overeenstemming met de richtlijnen van de RBSPS (Koninklijke Vereniging van plastische, esthetische en reconstructieve heelkunde) en orde van geneesheren worden geen prijzen van ingrepen gegeven op deze website.

Het financieel aspect van een ingreep of behandeling is uiteraard voor elke patiënt zeer belangrijk. Dr Rogge zal steeds een faire prijs aanbieden voor elke ingreep zonder afbreuk te doen aan veiligheid noch kwaliteit van medisch materiaal.

Hoe wordt de prijs bepaald?

De totale kostprijs van een ingreep af van verschillende factoren, zoals:

 • Kosten operatiezaal, medicatie, gebruik medische apparatuur, materialen, technologie, benodigde implantaten
 • Verpleegkosten, ereloon anaesthesist, ereloon plastisch chirurg
 • Verblijfskosten in de kliniek na de ingreep
 • Postoperatieve controles, consultaties, medicatie en drukkledij

De prijs hangt hoofdzakelijk af van het type ingreep, de gebruikte techniek, de lengte van de ingreep en het eventueel gebruik van implantaten.

 

Veiligheid

Welke vragen stelt u zich best alvorens een beslissing te nemen om een esthetische ingreep te ondergaan?

Heb ik genoeg tijd gehad om mijn probleem of vraag uit te leggen?

Een preoperatieve consultatie is waarschijnlijk een van de belangrijkste momenten wanneer u een esthetische ingreep zou plannen. Het is dan ook belangrijk dat dit gebeurt met de chirurg die u zal opereren.

Bovendien zal en goed gesprek en nauwkeurig onderzoek van zeer groot belang zijn voor de chirurg om uw lichaam te leren kennen en een duidelijke planning op te stellen om het verhoopt resultaat te bekomen.

Heb ik genoeg tijd gehad om al mijn vragen te stellen?

Indien u overweegt om een esthetische ingreep te ondergaan, is het heel belangrijk dat u correcte informatie verkrijgt over de ingreep, riscico’s en vooral herstelfase na de ingreep. Vaak wordt de herstelfase van een ingreep onderschat of blijft het onduidelijk voor de patiënt hoelang men thuis zal moeten blijven of alleszins sociale activiteiten zal moeten uitstellen. Ook hier is het essentieel dat de chirurg tijd neemt voor elke patiënt zodat in een zeer open sfeer duidelijk gecommuniceerd kan worden. Om deze redenen ziet Dr. Rogge patiënten meestal 2 keer alvorens een ingreep te plannen. Het geeft niet alleen de tijd aan de patiënt om rustig na te denken over de eerste consultatie, maar ook om bijkomende vragen te kunnen stellen en laat ook toe aan de chirurg om het dossier van de patiënt goed te kunnen voorbereiden.

Hoeveel ingrepen staan er de dag van uw ingreep gepland voor uw chirurg?

Een esthetische ingreep is vaak geen risicovolle ingreep wat betreft vitale functies maar het is wel een chirurgische ingreep waarbij details van cruciaal belang zijn. Het is dan ook logisch dat om zo dicht mogelijk bij het gewenst resultaat te komen men nooit te overhaast te werk gaat of onder een tijdsdruk staat als chirurg. Elk detail moet bekeken worden en vaak zullen belangrijke keuzes slechts kunnen gemaakt worden tijdens de ingreep bij het remodelleren van het weefsel dat zich op een specifieke manier laat bewerken. Om deze specifieke redenen is het belangrijk om tijdens de ingreep ook ruim de tijd te nemen om de operatie te kunnen uitvoeren met oog voor details. Meestal zal dit leiden tot een operatieprogramma waar maximaal een 4-tal patiënten kunnen gepland worden. Dr. Rogge probeert in het mate van het mogelijke steeds het aantal patiënten per dag tot maximum 3 te houden, zodat hij voor elke patiënt genoeg tijd voorziet.

Conclusie

Indien u overweegt om een esthetische ingreep te laten uitvoeren is het belangrijk de juiste vragen te stellen alvorens u een keuze maakt. Indien de informatie die u krijgt onvolledig is, bepaalde vragen onbeantwoord blijven en er onduidelijkheden bestaan over de nazorg die u zal ontvangen, zijn dit mogelijks signalen dat uw ingreep niet in de ideale omstandigheden zal gebeuren.

Verschillende factoren dragen bij tot het zo laag mogelijk houden van het complicatierisico en het verhogen van de kans om het resultaat te bekomen dat zo dicht mogelijk bij het ideaal van de patiënt ligt:

 • een perfect uitgeruste operatiezaal
 • een goede samenwerking met een ervaren anaesthesist
 • een duidelijke en heldere communicatie tussen patiënt en chirurg
 • een goed opgeleide en voorzichtige plastische chirurg
 • een goed geïnformeerde en gedisciplineerde patiënt
 • een ervaren team van verpleegkundigen naast de chirurg
 • een voortreffelijke nazorg
 • het gebruik van de beste materialen (vb kwaliteit van implantaten).

Dr. Rogge heeft de overtuiging dat details binnen de context van esthetische chirurgie het verschil maken om in veiligheid voorspelbare mooie resultaten te behalen. Voor elk van zijn patiënten zal hij er samen met zijn team op toezien dat alle bovenvermelde punten ten alle tijden worden gerespecteerd.

Esthetische chirurgie is en blijft een medische discipline en vereist een houding waar geen compromissen gemaakt worden wat betreft veiligheid, kwaliteit en oprechte aandacht voor elke patiënt.