Privacy

Dr. Fabrice Rogge en zijn team gaan uit respect voor uw persoonlijke levenssfeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Uw gegevens worden in geen enkel geval verkocht of afgestaan aan derden en worden veilig opgeslaan in een versleutelde database.

Waarvoor worden uw gegevens dan wel gebruikt?

  • Om u te contacteren via mail, sms-bericht, telefonisch of per gewone post
  • U een herinnering te sturen van uw volgende afspraak (consultatie, controle,…)
  • Een afspraak te verplaatsen
  • U te contacteren in geval van een recall (denk maar aan de PIP-affaire)

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden (vb. het sturen van reclame voor cosmetische producten) tenzij u te kennen gegeven hebt daar expliciet mee akkoord te gaan.

Wij verbinden ons ertoe om de gegevens up-to date te houden en foutieve of onvolledige gegevens te verwijderen of aan te passen.

Alle personen die onder ons gezag handelen zullen slechts toegang hebben tot de gegevens die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

U hebt te allen tijde het recht om uw gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Dit kan door een eenvoudige mail naar info@drrogge.be.