gezicht

Gezichtsverlamming

Reconstructieve chirurgie

Gezichtsverlamming is een aandoening die zeer veel verschillende oorzaken kan hebben, maar steeds een zeer grote impact heeft op het leven van elke patiënt.

Ons gezicht is één van de belangrijkste, zoniet het belangrijkste deel van ons lichaam, binnen de context van interactie met andere mensen. Het gezicht laat toe om op een bepaalde manier te communiceren met anderen, emoties te delen of emoties op te wekken bij iemand anders.

Los van dit emotionele heeft het gezicht ook een zeer belangrijk functioneel aspect. Dankzij de musculatuur, kunnen we op een normale manier eten, spreken, drinken en zien. Voor patiënten die te kampen hebben met een partiële of volledige verlamming van het gelaat, zijn al deze zaken niet vanzelfsprekend. Integendeel, het feit van het gelaat niet te kunnen bewegen en op termijn een volledige verzakking te hebben van de verlamde gelaatshelft, leidt vaak tot zware morele en fysische last die de levenskwaliteit erg zal doen dalen.

Hoewel een gezichtsverlamming of facialisparalyse reeds lang geleden beschreven werd, zijn de plastische reconstructieve technieken slechts in de laatste 30 jaren sterk geëvolueerd, met name dankzij de intrede van de microchirurgie. Het is dan ook Dr. Rogge’s overtuiging dat nog steeds te weinig patiënten, maar ook artsen weten dat er vaak vele mogelijkheden zijn om patiënten met een gezichtsverlamming te helpen en soms indrukwekkende resultaten te behalen.

Om aan zijn patiënten al de mogelijk ingrepen en behandelingen te kunnen aanbieden, heeft Dr. Rogge in dit specifiek domein meerdere jaren samengewerkt met wereldautoriteiten op het vlak van correctieve gezichtsverlamming-chirurgie. Zo werkte hij gedurende meerdere jaren nauw samen met Mr. Douglas Harrison en Mr. Adriaan Grobbelaar in Londen, die tot heden ’s werelds grootste aantal dynamische reconstructies (herstellen van een natuurlijke glimlach) hebben uitgevoerd.

Zowel kinderen als volwassenen komen in aanmerking voor deze correctieve gezichtschirurgie.

Tijdens de eerste consultatie zal Dr. Rogge vaak aan de hand van 3D-simulatietechnologie een operatieve strategie uitplannen en kunnen laten zien wat de volgende stappen zullen zijn om tot een meer symmetrisch gelaat te komen of zelfs een glimlach aan de verlamde zijde te herstellen.

Vragen over Gezichtsverlamming