borsten

Borstreconstructie

Reconstructieve chirurgie

Een borstreconstructie na een borstamputatie of mastectomie zal zowel het fysisch als psychologische welzijn van een patiënte verbeteren en ertoe bijdragen om het onevenwicht veroorzaakt door de wegname van de borst te overwinnen. Aangezien het onmogelijk is om na een borstamputatie exact dezelfde borst na te maken is het doel bij een reconstructieve ingreep steeds om zo nauwkeurig als technisch mogelijk is een borst te recreëeren, rekening houdend met de andere borst. Dit zal het gevoel van verlies en onevenwicht die patiënten ervaren verhelpen.

Borstreconstructies zijn technisch veeleisende ingrepen, waar oog voor detail en aandacht voor de specifieke context van elke patiënt, zullen toelaten om de juiste beslissingen te nemen. Dr. Rogge biedt alle technieken van reconstructies aan met een voorkeur voor autologe borstreconstructies waarbij het lichaamseigen weefsel gebruikt wordt (microchirurgische techniek). Het is echter Dr. Rogge’s overtuiging dat de levensstijl, medisch oncologische voorgeschiedenis, leefgewoonten en visie van de patiënt determinerend zullen zijn bij het bepalen van de gekozen reconstructie. Daarom zal Dr. Rogge ruim de tijd nemen om met elke patiënt de verschillende technieken te overlopen en dit in een open en aangename sfeer te bespreken zodat de juiste keuzes reeds kunnen gemaakt worden voor de ingreep.

Vragen over Borstreconstructie