vragen

Hoe werkt een borstreconstructie met weefselexpanders?

De methode met het gebruik van weefselexpanders maakt gebruik van het principe dat de huid kan uitzetten (zoals een buik tijdens de zwangerschap). Een opblaasbare prothese wordt dan onder de huid en/of spier geplaatst en wordt stelselmatig met fysiologisch serum opgeblazen tijdens consultaties over een paar weken tot maanden. Deze regelmatige expansie is een eenvoudig en pijnloze procedure waarvoor meestal geen lokaal anaestheticum nodig is. In sommige gevallen zal de weefselexpander moedwillig overgevuld worden met een 10-tal % en gedurende 3 à 4 maanden ter plaatse gelaten worden om een meer natuurlijke borstvorm te bekomen bij de uiteindelijke reconstructie. In sommige gevallen kan de weefselexpander ook fungeren als definitieve prothese. Hierbij wordt de weefselexpander gevuld tot het beoogde volume bekomen wordt. Wel dient gezegd te worden dat in de meeste gevallen de weefselexpander na enkele maanden wordt verwijderd en vervangen door een natuurlijk aanvoelende silicone prothese. Tijdens deze ingreep wordt vaak ook de tepel gereconstrueerd.