vragen

Welke transplantatiemethodes gebruikt Dr. Rogge?

Samen met zijn team heeft Dr Rogge een voorkeur voor de Follicular Unit Transplantation (F.U.T.) methode.

Bij de F.U.T. methode wordt een volledige strook hoofdhuid in één keer chirurgisch verwijderd uit de donorzone. Deze zogenaamde “strip” wordt onder een microscoop volledig versneden tot talrijke zeer kleine huidstukjes die elk één tot maximaal 3 haarfollikels bevatten.

De bekomen huidstukjes of “grafts” worden vervolgens deskundig ingeplant op de kalende schedelhoofdzone. Hiertoe worden voorafgaand kleine openingen in de hoofdhuid gemaakt door middel van een hol chirurgisch boortje.

Door middel van een eigen ontworpen techniek zal steeds een opening gemaakt worden met de allerkleinste diameter waardoor op alle plaatsen een even natuurlijk resultaat bekomen wordt.

Omwille van het grotere rendement van de F.U.T.-methode boven de F.U.E.-methode, verkiest Dr. Rogge de F.U.T.-methode voor de meeste patiënten.

Bij de F.U.E.-methode of Follicular Unit Extraction zal – in tegenstelling tot de F.U.T.-methode – geen volledige huidstrook verwijderd worden uit de donorzone maar rechtstreeks kleine stukjes huid inclusief haarfollikel uit de hoofdhuid verwijderd worden.

Deze methode is dus wel sneller gezien de verdeling onder microscoop hier niet nodig is. Het inplanten van de haarfollikels verloopt zoals bij de F.U.T.-methode. Er wordt namelijk eerst een stukje kale huid weggehaald en vervolgens wordt dit opgevuld met het eerder uitgehaalde huidstukje. Ook hier kan het aantal haarfollikels per “graft“ variëren van 1 tot 4.

Het eindresultaat is nagenoeg hetzelfde hoewel ter hoogte van de donorsite vaak een licht waarneembare uitdunning wordt gezien hetgeen bij de F.U.T.-methode niet voorkomt.

Een tweede niet te onderschatten nadeel van de F.U.E-methode is dat men per sessie een minder groot aantal haarfollikels kan transplanteren en de kans op het doorsnijden van de haarfollikels groter is, waardoor deze onbruikbaar worden. Deze methode is dus meer geschikt voor kleinere sessies.