vragen

Wat is de kostprijs van een ingreep?

De kostprijs van een behandeling of ingreep varieert naargelang van de aard van de aandoening, de combinatie van ingrepen die worden uitgevoerd, de chirurgische tijd die ermee gepaard gaat en het type anesthesie.

Het is dan ook onmogelijk om een accurate kostprijs te geven zonder de patiënt te zien tijdens een consultatie.

Na uw eerste consultatie zal dan ook een gerichte kostprijs van de behandeling meegegeven worden.