vragen

Wat houdt een borstvergroting in?

Bij de ingreep zal een ruimte gemaakt wordenvoor het implantaat onder de borstklier of borstspier. De implantaten worden in deze ruimte geplaatst.

Gedurende de ingreep zal Dr. Rogge steeds ruim de tijd nemen om het resultaat te bekijken met de patiënt in liggende alsook in zittende houding. Ook om het resultaat het meest te laten overeenstemmen met het tijdens de consultatie afgesproken vorm en volume. Tijdens de ingreep zal Dr. Rogge ook gebruik maken van de 3D-beelden en deze als leiddraad gebruiken om een resultaat te bekomen dat het dichtst aansluit bij uw wensen.

Endoscopisch axillaire borstvergroting (via kleine incisie hoog in de oksel): Indien u in aanmerking komt voor een endoscopisch geassisteerde borstvergroting, zal zoals bij een kijk/sleutelgatoperatie de positie van het implantaat kunnen gecontroleerd worden aan de hand van een speciale camera en een optimale positie bekomen worden. Indien nodig zal een drain geplaatst worden die na 24u wordt verwijderd. Na het meticuleus sluiten van de wonde, wordt een voor u op voorhand uitgekozen speciale postoperatieve BH aangebracht.

Een borstvergroting wordt steeds uitgevoerd onder een (lichte) algemene verdoving door een ervaren anaesthesist. Dr. Rogge zal ook een lokaal anaestheticum gebruiken tijdens de ingreep om postoperatieve pijn te verminderen.