vragen

Hoe werkt een kincorrectie?

Kinimplantaten komen in verschillende vormen voor, met vaak een specifieke breedte, hoogte en projectie. Het is dan ook essentieel om de juiste keuze te maken wat betreft het type van kinimplantaat. Dankzij de 3D-simulatietechnologie zal dit op voorhand nauwkeurig bepaald worden alsook samen met de patiënt besproken worden.

De 3D-simulatiebeelden zullen tijdens de ingreep ook bekeken worden om het resultaat zo dicht mogelijk te brengen bij wat de wens van de patiënt is. Uiteraard is het eindresultaat steeds afhankelijk van de anatomie voor de ingreep en van wat technisch mogelijk is.

Wanneer een kincorrectie uitgevoerd wordt, kunnen de patiënten soms de dag zelf naar huis gaan. Indien een kinplastie werd uitgevoerd, met bewerking van het bot, wordt meestal een overnachting voorzien.

Een kincorrectie wordt bijna steeds uitgevoerd onder een lichte algemene verdoving.

De incisie bij een kincorrectie wordt gemaakt aan de binnenkant van de mond, waardoor er geen uitwendige littekens zichtbaar zijn. Na de insnede in de mond gemaakt te hebben, zal de correcte ruimte gecreëerd worden om het implantaat te plaatsen.

De wonde geneest daarna heel snel. Gedurende 1 à 2 weken na de ingreep, voorziet u best Hextril mondspoeling en bent u best voorzichtig bij het poetsen van de tanden.

Eens de ingreep uitgevoerd is, zal een steunverband aangebracht worden. Na 1 week kan dit meestal verwijderd worden en zal de zwelling van de kin meestal verdwenen zijn.

Een kinimplantaat plaatsen is geen pijnlijk ingreep voor de patiënten en wordt in het algemeen heel goed verdragen. Dit is dan ook het grote voordeel tegenover een kinplastie waarbij ook het bot bewerkt moet worden.

Voor sommige patiënten zal een kinimplantaat niet voldoende zijn en zal een kinplastie meer aangewezen zijn. Bij deze ingreep zal eenzelfde insnede aan de binnenkant van de mond gemaakt worden en wordt het bot bewerkt om de kin meer naar voor of naar achter te verplaatsen. Deze ingreep is dan ook iets invasiever dan een kinimplantaat, maar kan voor de gepaste indicatie een zeer duurzaam en mooi resultaat opleveren.